Місцева лінія зв'язку

"Місцева лінія зв'язку" означає фізичний шлях, що використовується електронними комунікаційними сигналами для з'єднання кінцевої точки мережі з точкою розподілу або аналогічним обладнанням у фіксованій електронній комунікаційній мережі загального користування.
Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/1972 від 11 грудня 2018 року про запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій (Нова редакція)(ст.2) 11.12.2018 ( див. текст (984_013-18) )