Оператор системи зрідженого природного газу

 
 
"Оператор системи зрідженого природного газу" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, що здійснює функції зрідження природного газу або ввезення, розвантаження та регазифікації зрідженого природного газу і несе відповідальність за експлуатацію терміналу зрідженого природного газу.
Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС (ст.2) м.Брюссель, 26 червня 2003 року (див. текст) (994_380)