Операції з деривативами

Операції з деривативами
- дії платника податків та торговця цінними паперами в інтересах та за рахунок платника податків на підставі договору, укладеного з платником податків, які призводять до набуття таким платником податків прав та/або зобов’язань придбати чи продати у майбутньому базовий актив деривативу на визначених ним умовах або передбачають здійснення/отримання виплат згідно з деривативом (договором /контрактом).
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента (Методика, п.1.3) 22.11.2011 № 1484 (z0100-12)