Опитувана особа

Опитувана особа

- особа, яка досягла 18-річного віку та є працівником Національної поліції України або кандидатом для прийняття на службу в поліцію, визначена в завданні на проведення опитування, та надала добровільну згоду на проходження процедури опитування з використанням поліграфа.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфів у Національній поліції України (Інструкція, розд.1, п.2) 13.11.2017 № 920 (z1472-17)