Неконтрольована зона

Неконтрольована зона

- зона аеропорту та споруди з вільним доступом.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації (Державна програма авіаційної безпеки цивільної авіації, п.2) м.Київ, 21 березня 2017 року № 1965-VIII (1965-19)

Неконтрольована зона

- зона аеропорту та споруди з вільним доступом.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Правила охорони повітряних суден та інших важливих об'єктів цивільної авіації, забезпечення контролю доступу до них" (Авіаційні правила України, розд.1, п.7) 07.08.2019 N1017 (z0991-19)
"Неконтрольована зона" означає зону аеропорту, прилеглу територію та будівлі або їх частини, які не належать до контрольованої зони.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 300/2008 від 11 березня 2008 року про спільні правила у сфері авіаційної безпеки цивільної авіації та про скасування Регламенту (ЄС) № 2320/2002 ( ст.3) 11.03.2008 ( див. текст (984_018-08) )