Норматив чисельності

 
 
Норматив чисельності - це установлена чисельність працівників певного професійно-кваліфікованого складу, яка необхідна для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про деякі питання діяльності центрів надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів (Типове положення про Центр надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, Додаток, МЕТОДИКА розрахунку кількості робочих місць працівників Центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, п.1) 30.01.2013 № 72 (див. текст) (z0241-13)