Особа, наділена публічними повноваженнями

У цілях цієї Директиви 'особа, наділена публічними повноваженнями' має таке значення:
(a) посадова особа Союзу або національна посадова особа, в тому числі будь-яка національна посадова особа іншої держави-члена та будь-яка національна посадова особа третьої країни:
(i) 'посадова особа Союзу' означає:
- будь-яку особу, яка є посадовцем або іншим найнятим за контрактом службовцем у розумінні Положення про посадових осіб та Умов працевлаштування інших службовців Європейського Союзу, викладених у Регламенті Ради (ЄЕC, Євратом, ЄСВС) № 259/68 (-16) (далі - Положення про персонал), або
- будь-яку особу, направлену на роботу в Союз державою-членом або будь-яким публічним чи приватним органом, яка здійснює функції, аналогічні тим, що здійснюють посадові особи або інші службовці Союзу.
Термін 'національна посадова особа' включає будь-яку особу, яка обіймає посаду у виконавчому, адміністративному чи судовому органі національного, регіонального чи місцевого рівня. Будь-яка особа, яка обіймає посаду в законодавчому органі національного, регіонального чи місцевого рівня прирівнюється до національної посадової особи;
(b) будь-яка інша особа, якій доручено і яка здійснює функцію публічної служби, що передбачає управління або прийняття рішень щодо фінансових інтересів Союзу в державах- членах або третіх країнах.
ДИРЕКТИВА (ЄС) 2017/1371 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 5 липня 2017 року про боротьбу з шахрайством, спрямованим проти фінансових інтересів Союзу, кримінально-правовими засобами(ст.4) м.Страсбург, 5 липня 2017 року ( див. текст (984_008-17) )