Особа, що виконує управлінські обов'язки

"Особа, що виконує управлінські обов'язки" означає особу у структурі емітента, учасника ринку дозволів на викиди чи іншої юридичної особи, зазначеної у статті 19(10), яка є:
(a) членом адміністративного чи наглядового органу або органу управління такої установи; або
(b) керівником вищої ланки, який не є членом органів, зазначених у пункті (a), має постійний доступ до інсайдерської інформації, що прямо чи опосередковано стосується такої установи, та вповноважений виробляти управлінські рішення, що впливають на подальший розвиток і бізнес-перспективи такої установи.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 596/2014 від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку (Регламент про зловживання на ринку) і скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2003/6/ЄС та директив Комісії 2003/124/ЄС, 2003/125/ЄС та 2004/72/ЄС (ст.3) 16.05.2014 ( див. текст (984_024-14) )