Огляд контролю якості виконання завдання

"Огляд контролю якості виконання завдання"

- процес, призначений для забезпечення об'єктивної оцінки на дату звіту або раніше, значних суджень, які висловила група із завдання, або висновків, яких вона дійшла під час складання звіту за наслідками виконання завдання. Застосовується для завдань з обов'язкового аудиту та інших завдань (якщо вони є), для яких Фірма визначила необхідність огляду контролю якості завдання.
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ РІШЕННЯ Про затвердження Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг" (Положення, розд.1) 27.09.2007 № 182/4 (vr2_4230-07)