Одиниця обліку (unit of account)

Рівень, на якому актив або зобов’язання агрегується або дезагрегується в МСФЗ для цілей визнання.
Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 Оцінка справедливої вартості (Додаток A) 01.01.2016 ( Див. текст (msf13-16) )
Право або група прав, обов'язок або група обов'язків, або група прав та обов'язків, до яких застосовуються критерії визнання та концепції оцінки.
Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Стандарт Концептуальна основа фінансової звітності (Додаток. Визначення термінів) 03.03.2020 ( див. текст (ms) )