Підрозділ з управління ризиками

Підрозділ з управління ризиками

- підрозділ, очолюваний головним ризик-менеджером, або підрозділ(и), очолюваний(і) керівником(ами) підрозділу(ів) та підпорядкований(і) головному ризик-менеджеру, який(які) забезпечує(ють) виконання функцій з управління ризиками, визначених законодавством України та цим Положенням.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських группах (Положення, розд.1, п.3) 11.06.2018 № 64 (v0064500-18)