Порівнюваність

"Порівнюваність" спрямована на вимір впливу відмінностей у застосованих статистичних концепціях та інструментах/процедурах вимірювання, коли статистичні дані порівнюються між географічними регіонами, негеографічними областями або в динаміці.
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 698/2006 від 5 травня 2006 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 530/1999, що стосується оцінки якості структурної статистики витрат на робочу силу та доходів (Додаток, п.6) 05.05.2006 ( див. текст (984_001-06) )