Порівняльна реклама

Порівняльною є реклама, що містить порівняння з іншими особами, товарами (діяльністю) іншої особи, прямо чи опосередковано ідентифікує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом. Не визнається неправомірним порівняння в рекламі у випадках, передбачених законодавством України.
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.33) м.Київ, 16 січня 2003 року N 436-ІV (436-15)
Порівняльною є реклама, що містить порівняння з іншими особами, товарами (діяльністю) іншої особи, прямо чи опосередковано ідентифікує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист від недобросовісної конкуренції (ст.7) м. Київ, 7 червня 1996 року N 236/96-ВР (236/96-ВР)

Порівняльна реклама

- реклама, що містить порівняння з іншими особами та/або товарами (діяльністю) іншої особи, прямо чи опосередковано ідентифікує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про рекламу (ст.1) м. Київ, 3 липня 1996 року N 270/96-ВР (270/96-ВР)