Підпроцес 4.1. Формування генеральних сукупностей та вибірок

Підпроцес процесу 4 національної моделі статистичного виробництва. Передбачає формування генеральних сукупностей та здійснення вибірки для збору даних методами й правилами, визначеними у підпроцесі 2.4 (Проєктування генеральної сукупності та вибірки); координацію вибірок між окремими випадками одного й того ж ДСС (наприклад, у випадку співпадінь чи повторень), а також між різними ДСС, які використовують спільну основу чи реєстр (наприклад, для управління співпадіннями або звітним навантаженням).
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (Держстат)НАКАЗ Про затвердження Глосарія термінів національної моделі статистичного виробництва в органах державної статистики (Глосарій) 30.12.2020 № 367 (v0367832-20)