Портовий оператор (оператор)

 
 
Портовий оператор (оператор) - підприємство (організація), метою і видом діяльності якого на території порту є обслуговування суден, пасажирів і вантажів у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про схвалення оцінок і планів охорони портових засобів та видачу Актів про відповідність портових засобів (Положення, розд.2) 03.12.2007 N 1095 (z1380-07)
 
Портовий оператор - суб'єкт господарювання, який на договірних засадах проводить на території і в акваторії морського порту або на території морського термінала навантажувально-розвантажувальні роботи, забезпечує зберігання вантажу, обслуговування суден та пасажирів, здійснює операції з вантажами, а також провадить інші пов'язані з цим види діяльності.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про схвалення Стратегії розвитку морських портів України на період до 2015 року (Стратегія, розд. Загальна частина) від 16 липня 2008 р. N 1051-р (1051-2008-р) м.Київ
 
Портовий оператор (далі - ПО) - суб'єкт господарювання, який відповідно до вимог чинного законодавства проводить на території і в акваторії порту або ПЗ навантажувально-розвантажувальні роботи, забезпечує зберігання вантажу, обслуговування суден та пасажирів, здійснює операції з вантажами, а також провадить інші пов'язані з цим види діяльності.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про Службу морської безпеки порту (портового засобу) (Положення, розд.2) 25.08.2011 N 339 (z1233-11)