Портфельна інвестиція

Портфельна інвестиція

- господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку (за винятком операцій із купівлі акцій як безпосередньо платником податку, так і пов'язаними з ним особами, в обсягах, що перевищують 50 відсотків загальної суми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належать до прямих інвестицій).
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЦЕНТР ПРОДУКТИВНОСТІ МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВИ чисельності працівників бухгалтерського обліку (Нормативна частина, розд.1, п.1.6) 26.09.2003 N 269 (v0269203-03)