Порушення (невідповідність)

Невідповідність (порушення)

- будь-яке порушення вимог законодавства ЄС або України, що стосується його застосування, яке виникає внаслідок дій або бездіяльності суб'єкта господарської діяльності, який бере участь у здійсненні допомоги Європейського фонду регіонального розвитку та Європейського інструменту сусідства, і має або буде мати негативний вплив на бюджет ЄС як внесення невиправданої видаткової статті до такого бюджету.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про запровадження системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (InterregV-B Danube- CCI 2014TC16M6TN001) (Порядок функціонування системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-В Danube - CCI2014TC16M6TN001), п.2) від 20 листопада 2019 р. № 1038 (1038-2019-п) м.Київ