Посада

 
 
Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативно-правовими актами коло службових повноважень.
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ НАКАЗ Про затвердження Інструкції про організацію роботи з кадрами у відділеннях Національної служби посередництва і примирення в Автономній Республіці Крим та областях (Інструкція, розд.1) N 83 (v0083299-01) від 27.03.2001 м.Київ
 
Посада - визначена структурою і штатним розкладом первинна структурна одиниця апарату державного органу, що відображає встановлені нормативними актами зміст і обсяг повноважень особи, яка її обіймає.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму 0504 "Туризм" (Складові галузевих стандартів вищої освіти, п.3.2) 14.06.2004 N 476 (z0863-04)
 
Посада - визначена структурою і штатним розкладом первинна структурна одиниця апарату державного органу, що відображає встановлені нормативними актами зміст і обсяг повноважень особи, яка її обіймає.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Складова галузевого стандарту вищої освіти. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА ЗА НАПРЯМОМ 0504 "ТУРИЗМ", ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ 6.050400 "ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО" (п.3.2) 14.06.2004 N 476 (z0865-04)
 
Посада - визначена структурою і штатним розкладом первинна структурна одиниця апарату державного органу, що відображає встановлені нормативними актами зміст і обсяг повноважень особи, яка обіймає посаду.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Складова галузевого стандарту вищої освіти. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ЗА НАПРЯМОМ 0504 "ТУРИЗМ" СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.050403 "ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ І ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ" (п.3.2) 14.06.2004 N 476 (z0867-04)