Повний стоп-лист

 
 
Повний стоп-лист - стоп-лист, який формується в ГПЦ за заявками, як правило, емітентів і розсилається ним усім іншим процесинговим центрам і членам системи, що працюють у міжбанківському режимі роботи в НСМЕП.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів (Правила, гл.2) 10.12.2004 N 620 (z0025-05)