Показник токсичності продуктів горіння полімерних та полімервмісних матеріалів (нормативне визначення)

 
 
Показник токсичності продуктів горіння полімерних та полімервмісних матеріалів - співвідношення маси матеріалу до об'єму замкненого простору, в якому утворюються газоподібні продукти горіння, що викликають загибель 50 % піддослідних тварин, мг/м-3.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (Державні санітарні норми та правила, розд.2) 29.12.2012 № 1139 (див. текст) (z0087-13)