Постійна верифікація процесу; поточна верифікація процесу (ongoing process verification; continuous process verification)

Документований доказ того, що потягом серійного виробництва процес залишається у контрольованому стані.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗПро затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів (Настанова "Лікарські засоби. Належна виробнича практика. СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020", розд. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, п.2) 16.02.2009 № 95 (v0095282-09)