Потреба охолодження для певного біну

"Потреба охолодження для певного біну" означає потребу охолодження для кожного біну в році, розраховану як номінальна потужність охолодження, помножена на коефіцієнт часткового навантаження, виражену в кВт з двома знаками після коми.
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1095 від 5 травня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф, шокових шаф, конденсаційних установок і промислових охолоджувачів (ДОДАТОК I, розд. Терміни та означення, що стосуються конденсаційних установок) 05.05.2015 ( див. текст (984_021-15) )
"Потреба охолодження для певного біну" означає номінальну потужність охолоджування, помножену на коефіцієнт часткового навантаження, для кожного біну за рік, виражену в кВт з двома знаками після коми.
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1095 від 5 травня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф, шокових шаф, конденсаційних установок і промислових охолоджувачів (ДОДАТОК I, розд. Терміни та означення, що стосуються промислових охолоджувачів) 05.05.2015 ( див. текст (984_021-15) )