Принципи загального управління органів державної статистики

Принципи, які лежать в основі формування іституційної структури державної статистики інформації у складі Принципів діяльності органів державної статистики України. Принцип 1: Професійна незалежність. Принцип 2: Повноваження щодо збирання даних. Принцип 3: Достатність ресурсів. Принцип 4: Зобов'язання щодо забезпечення якості. Принцип 5: Конфіденційність статистичної інформації. Принцип 6: Неупередженість і об'єктивність.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (Держстат)НАКАЗ Про затвердження Глосарія термінів національної моделі статистичного виробництва в органах державної статистики (Глосарій) 30.12.2020 № 367 (v0367832-20)