Пріоритетні галузі економіки

 
 
Пріоритетними галузями економіки є галузі, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, які реалізують державну політику щодо розвитку виробничого та експортного потенціалу, створення нових робочих місць.
Перелік пріоритетних галузей економіки визначається Кабінетом Міністрів України.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць (ст.2) м. Київ, 6 вересня 2012 року № 5205-VІ (див. текст) (5205-17)