Радіаційна безпека при поводженні з радіоактивними відходами

 
 
радіаційна безпека при поводженні з радіоактивними відходами - неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами з безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів в навколишнє природне середовище;
ЗАКОН УКРАЇНИ Про поводження з радіоактивними відходами (ст.1) м. Київ, 30 червня 1995 року N 255/95-ВР (255/95-ВР)