Районне, міське, міськрайонне телерадіомовлення

 
 
районне, міське, міськрайонне телерадіомовлення - теле- і радіомовлення, здійснюване комунальними районними, міськими або міськрайонними (спільними для району і міста) теле- і радіомовними організаціями;
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів (ст.1) м. Київ, 23 вересня 1997 року N 540/97-ВР (540/97-ВР)