Службова таємниця

 
 
Службова таємниця - склад і обсяг відомостей, що є в розпорядженні конкретного підрозділу внутрішнього фінансового контролю Мінвуглепрому або його посадової особи стосовно підконтрольних об'єктів, контрольних, правоохоронних та інших державних органів, їх працівників, способів досягнення визначених законодавством завдань, що необхідні для якісного проведення контрольного заходу, забезпечення відповідної раптовості та ефективності і які з цієї причини на певний період не підлягають зовнішньому чи внутрішньому розголошенню.
Службовими таємницями зокрема є:
- план проведення контрольних заходів на термін до часу повідомлення підконтрольних об'єктів про початок проведення контрольного заходу;
- виявлені під час проведення контрольного заходу порушення, зловживання до повного документального підтвердження й закріплення в актах, а також заплановані з цією метою раптові інвентаризації готівки й майна, контрольні заміри та інші ревізійні дії;
- надані правоохоронними органами оперативні та інші відомості щодо діяльності підконтрольних об'єктів (вчинених порушень, зловживань посадових осіб, дані посадовими особами письмові пояснення, протоколи допиту з конкретних питань тощо);
- конкретні пояснення посадових осіб щодо виявлених фактів зловживань, крадіжок тощо;
- відомості, які містяться у зверненнях громадян щодо їхнього (чи інших громадян) особистого життя, та інша інформація, що зачіпає (порушує) їх права та законні інтереси;
- документи, що становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, листування між підрозділами, матеріали колегій тощо), якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності підрозділів внутрішнього фінансового контролю Мінвуглепрому, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;
- інформація банківських і фінансових установ, підготовлена на запити підрозділів внутрішнього фінансового контролю Мінвуглепрому;
- чернетки матеріалів проведення контрольних заходів.
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про організацію та проведення контрольних заходів щодо фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України та щодо яких Міністерство здійснює корпоративне управління (Інструкцію, розд.2) 08.06.2007 N 200 (v0200644-07)