Реєструвальний орган

 
 
Реєструвальний орган - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) або її територіальний орган.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції (Порядок, п.2) 24.06.2014 № 804 (див. текст) (z0814-14)