Результати навчання (програмні)

Результати навчання (програмні)

- знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньо-професійної програми або окремих освітніх компонентів.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти (Методичні рекомендації, розд. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС)) 13.07.2020 № 918 (v0918729-20)