Стратегічні документи

Стратегічні документи

- стратегічні документи державного рівня ( Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 (5/2015) ; Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р (275-2017-р) ; Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р (474-2016-р) ), галузеві (секторальні) стратегії, стратегічні документи регіонального, місцевого рівня (стратегія розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, середньо строкові, довгострокові регіональні, місцеві програми соціально-економічного розвитку, цільові програми тощо).
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАКАЗ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" (Методичні рекомендації, розд.1, п.4) 27.11.2017 № 237 (v0237859-17)

Стратегічні документи

- стратегічні документи державного рівня, зокрема, Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 (5/2015) ; Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р (275-2017-р) ; Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р (474-2016-р) ; а також галузеві (секторальні) стратегії, план пріоритетних дій Уряду на відповідний рік.
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАКАЗ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" (Методичні рекомендації, розд.1, п.4) 11.04.2018 № 84 (v0084859-18)