Страхові технічні резерви

 
 
Страхові технічні резерви підрозділяються на чисту вартість активів домашніх господарств у резервах по страхуванню життя та в пенсійних фондах (F.61) і попередні виплати страхових премій та резерви для покриття неврегульованих страхових претензій (F. 2).
В першу категорію включаються резерви на покриття застрахованих ризиків, резерви по страхуванню життя з правом отримання визначеного прибутку й резерви пенсійних фондів; ця категорія підрозділяється на два компоненти: чиста вартість активів д машніх господарств у резервах по страхуванню життя (F.611) і чиста вартість активів домашніх господарств в пенсійних фондах (F.612).
До другої категорії відносяться фонди, які утворюються за рахунок попередніх виплат страхових премій, та резерви страхових компаній (включаючи страхування автотранспортних засобів, медичне страхування, страхування життя на певний період, стра ування від нещасних випадків, страхування з метою підтримання рівня доходу та інші види страхування, не пов'язані із страхуванням життя), призначені для виплати страхових відшкодувань. Резерви на покриття ризиків, резерви по страхуванню життя з право отримання призначеного доходу і попередніх виплат страхових премій є активами власників страхових полісів, в той час як резерви по неврегульованих страхових претензіях вважаються активами бенефіціарів (одержувачів по страховому полісу). Страхові тех ічні резерви можуть бути зобов'язаннями не тільки страхових компаній, що займаються страхуванням життя або іншими видами страхування (компанії відкритого типу або акціонерні компанії), але й зобов'язаннями як автономних пенсійних фондів, включених до підсектора страхових корпорацій та пенсійних фондів, так і неавтономних пенсійних фондів, віднесених до того інституційного сектора, який керує їх діяльністю.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження методологічних положень щодо складання фінансового рахунку (Методологічні положення, розд.3) 16.02.2004 N 112 (v0112202-04)