Середньоквадратичне відхилення

Показник розсіювання (розкиду) значень випадкової величини відносно її математичного сподівання, тобто центру розподілу. Має ту ж розмірність, що і випадкова величина. Розраховується як додатній квадратний корінь із математичного сподівання квадрату відхилення випадкової величини від її математичного сподівання. У статистиці має також назви: стандартна похибка або стандартна помилка.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (Держстат)НАКАЗ Про затвердження Глосарія термінів національної моделі статистичного виробництва в органах державної статистики (Глосарій) 30.12.2020 № 367 (v0367832-20)