Система електронної пошти Національного банку

Система ЕП

- система програмно-технічних засобів та організаційно-технологічних заходів забезпечення інформаційної взаємодії між абонентами та користувачами в електронному вигляді. Система ЕП призначена для приймання, передавання, обміну та управління інформаційними потоками, джерелом яких можуть бути різні програмні комплекси прикладних систем та користувачі системи ЕП.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України (Положення, розд.1, п.3) 17.04.2018 № 42 (v0042500-18)