Систематичний моніторинг

 
 
Систематичний моніторинг - періодичне проведення оглядів, обстежень та перевірок енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, що працюють в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, з метою визначення відповідності показників їх технічного стану та організації експлуатації вимогам стандартів операційної безпеки функціонування ОЕС та нормативно-технічних документів з питань забезпечення надійності роботи ОЕС України, а також розробка в межах компетенції та здійснення аналізу виконання паливно-енергетичних балансів суб'єктами електроенергетики.
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України (Порядок, п.1.3) 10.11.2014 № 797 (див. текст) (z1544-14)