Систематичний спосіб розташування сортів у досліді

Систематичний спосіб розташування сортів у досліді означає, що в різних повтореннях за експертизи сорти розташовують в однаковій послідовності. Але якщо повторення розташовують у паралельних ярусах земельної площі, то при цьому сорти (групи ділянок) у таких ярусах зміщують на 1/2, 1/3 чи 1/4 їхнього складу з тим, щоб ділянки однойменних сортів не співпали один напроти одного в сусідніх ярусах.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження методик проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні (Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Загальна частина, розд. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) 12.12.2016 № 540 (v0540730-16)