Сіль

Сіль

- еквівалентний вміст солі, величина якого обчислюється за формулою:
кількість солі = кількість натрію х 2,5.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів ( ст.1, п.1) м.Київ, 6 грудня 2018 року № 2639-VІІІ (2639-19)
"Сіль" означає еквівалентний вміст солі, обчислений за формулою: сіль = натрій х 2,5.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 1169/2011 від 25 жовтня 2011 року про надання споживачам інформації про харчові продукти, про внесення змін до регламентів Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1924/2006 та (ЄС) № 1925/2006 та про скасування Директиви Комісії 87/250/ЄЕС, Директиви Ради 90/496/ЄЕС, Директиви Комісії 1999/10/ЄС, Директиви Європейського Парламенту і Ради 2000/13/ЄС, Директиви Комісії 2002/67/ЄС, Директиви Комісії 2008/5/ЄС та Регламенту Комісії (ЄС) № 608/2004 (ДОДАТОК I) 25.10.2011 ( див. текст (984_008-11) )