Сільськогосподарська діяльність

Сільськогосподарська діяльність

- процес управління біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" (Положення (стандарт), п.4) 18.11.2005 N 790 (z1456-05)

Сільськогосподарська діяльність

- діяльність, що пов'язана з сільськогосподарським виробництвом і наданням послуг сільськогосподарського характеру.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методики розрахунку рівня рентабельності сільськогосподарської діяльності сільськогосподарських підприємств (Методика, розд.1) 14.02.2017 N 33 (v0033832-11)

Сільськогосподарська діяльність

- процес управління біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи" (Національне положення (стандарт), розд.1, п.4) 15.11.2017 № 943 (z1478-17)

Сільськогосподарська діяльність

- це управління суб'єктом господарювання біологічною трансформацією та збір врожаю біологічних активів для продажу чи для переробки в сільськогосподарську продукцію або в додаткові біологічні активи.
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 41 (МСБО 41). Сільське господарство (п.5) 01.01.2012 (див. текст) (929_027)
"Сільськогосподарська діяльність" означає:
(i) виробництво, розведення сільськогосподарських тварин або вирощування сільськогосподарських продуктів, в тому числі збирання врожаю, доїння, розведення тварин та утримання тварин для сільськогосподарських цілей,
(ii) збереження сільськогосподарських площ у стані, який забезпечує їх придатність для випасання тварин або вирощування рослин без підготовчої дії, що виходить поза межі використання звичайних сільськогосподарських методів та техніки, на основі критеріїв, запроваджених державами-членами в рамках, встановлених Комісією, або
(iii) здійснення мінімальної діяльності, визначеної державами-членами, на сільськогосподарських площах, які природним чином утримуються в стані, придатному для випасання тварин або вирощування рослин.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 1307/2013 від 17 грудня 2013 року про запровадження правил для прямих виплат фермерам за схемами підтримки в рамках спільної сільськогосподарської політики та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 637/2008 та Регламенту Ради (ЄС) № 73/2009 (OB L 347 20.12.2013, с. 608) ( ст.4) 17.12.2013 ( див. текст (984_023-13) )