Сільськогосподарська дорадча служба

 
 
Cільськогосподарська дорадча служба (далі - дорадча служба) - юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, структурний підрозділ аграрного навчального закладу, науково-дослідної установи, які внесені до Реєстру дорадчих служб, здійснюють дорадчу діяльність, у складі яких працює не менше трьох дорадників, які пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і внесені до Реєстру дорадників.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про сільськогосподарську дорадчу діяльність (ст.1) м.Київ, 17 червня 2004 року N 1807-ІV (1807-15)