Сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом продукції рослинництва

Сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом продукції рослинництва

- сільськогосподарське підприємство, яке незалежно від підпорядкування, організаційної форми суб'єкта економіки, здійснює діяльність із вирощування сільськогосподарських культур і відповідає нижченаведеним критеріям:
основний вид діяльності за КВЕД-2010 відноситься до кодів 01.1 - 01.6 секції А - незалежно від розміру наявної у власності та/або користуванні площі сільськогосподарських угідь;
основний вид діяльності за КВЕД-2010 не відноситься до кодів 01.1 - 01.6 секції А - за умови наявності у володінні та/або користуванні не менше 1 гектарів сільськогосподарських угідь або не менше 0,5 гектарів посівних площ під овочами, баштанними культурами, ягідниками у відкритому ґрунті або не менше 0,1 гектарів площ закритого ґрунту.
Сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом продукції рослинництва, залежно від наявної у власності та/або користуванні площі сільськогосподарських угідь, може бути визначено як велике та середнє сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом продукції рослинництва (має у власності та/або користуванні 100 гектарів сільськогосподарських угідь і більше) або мале сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом продукції рослинництва (площа сільськогосподарських угідь у власності та/або користуванні менше 100 гектарів).
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (Держстат) НАКАЗ Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва (Методологічні положення, розд. Визначення термінів) 28.12.2015 № 370 (v0370832-15)

Сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом продукції рослинництва,

- сільськогосподарське підприємство, яке незалежно від підпорядкування, організаційно-правової форми господарювання здійснює діяльність із вирощування сільськогосподарських культур і відповідає критеріям: основний вид діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (далі - КВЕД-2010) відноситься до кодів 01.1-01.6 секції А - незалежно від розміру наявної у власності та/або користуванні площі сільськогосподарських угідь; основний вид діяльності за КВЕД-2010 не відноситься до кодів 01.1-01.6 секції А - за умови наявності у володінні та/або користуванні не менше 1 гектара сільськогосподарських угідь або не менше 0,5 гектара посівних площ під овочами, баштанними культурами, ягідниками у відкритому ґрунті, або не менше 0,1 гектара площ закритого ґрунту.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (Держстат)НАКАЗ Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва(Методологічні положення, розд.2, п.1) 18.08.2017 № 208 (v0208832-17)