Сіркомісткий газ

Сіркомісткий газ
- газоподібне паливо, що містить сполуки сірки, в результаті спалювання якого в атмосферне повітря надходить діоксид сірки.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт (Технологічні нормативи, розд.2) 22.10.2008 N 541 (z1110-08)