"Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)"

"Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)"

- подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після присвоєння заяві статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником", але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі про участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році (Порядок, розд.1, п.3) 25.06.2021 № 712 (z0855-21)