"Скасовано (у зв'язку із зарахуванням на бюджет)"

"Скасовано (у зв'язку із зарахуванням на бюджет)"

- подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі про участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році (Порядок, розд.1, п.3) 25.06.2021 № 712 (z0855-21)