Cудження банку

Cудження банку

- задокументоване обґрунтоване рішення управлінського персоналу/колегіального органу банку щодо оцінки кредитного ризику за активною банківською операцією, яке ґрунтується на:
принципах, визначених у пункті 13 розділу II цього Положення;
відповідності фактичних дій щодо визначення кожного з компонентів оцінки кредитного ризику вимогам цього Положення та внутрішньобанківських положень;
комплексному та об'єктивному аналізі всієї інформації, що впливає на визначення розміру компонентів і факторів (подій, ознак) оцінки кредитного ризику;
власному досвіді банку, що ґрунтується на надійних, безперервних, актуальних, повних та цілісних статистичних даних, період накопичення яких становить щонайменше п'ять останніх років поспіль (для новостворених банків - період від початку діяльності), що передують даті розрахунку кредитного ризику (за наявності) (далі - власний досвід банку). Статистичні дані мають складати раціональний набір первинних даних (уключаючи дані за періоди фаз економічного зростання та кризи), які забезпечують високу репрезентативність, точність прогнозування і не призводять до викривлення підсумкових даних;
забезпеченні повної, своєчасної та об'єктивної оцінки кредитного ризику з дотриманням принципів, визначених цим Положенням.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (Положення, розд.1, п.5) 30.06.2016 № 351 (v0351500-16)

Судження банку

- рішення управлінського персоналу/колегіального органу банку в письмовій формі щодо впровадження внутрішнього контролю, яке ґрунтується на:
комплексному та об'єктивному аналізі всієї інформації, що впливає на визначення компонентів та критеріїв упровадження системи внутрішнього контролю;
власному досвіді банку, що ґрунтується на надійних, безперервних, повних та цілісних даних.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських группах(Положення, розд.1, п.4) 02.07.2019 № 88 (v0088500-19)

Судження банку

- задокументоване обґрунтоване рішення управлінського персоналу/колегіального органу, яке ґрунтується на:
комплексному та об'єктивному аналізі всієї інформації, що впливає на обґрунтованість, реалістичність та ефективність заходів, що вживаються банком під час управління проблемними активами;
власному досвіді банку, що ґрунтується на наявних у банку надійних, безперервних, повних та цілісних статистичних даних (далі - власний досвід банку).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України (Положення,розд.1, п.4) 18.07.2019 № 97 (v0097500-19)