Судно, призначене для власного користування

"Судно, призначене для власного користування" означає судно, що, головним чином, виготовлене його майбутнім власником для особистого використання.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2013/53/ЄС від 20 листопада 2013 року про прогулянкові судна і водні мотоцикли та про скасування Директиви 94/25/ЄС (ст.3) 20.11.2013( див. текст (984_017-13) )