Суднове обладнання

"Суднове обладнання" означає обладнання, що належить до сфери застосування цієї Директиви згідно зі статтею 3.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2014/90/ЄС від 23 липня 2014 року про суднове обладнання та про скасування Директиви Ради 96/98/ЄС (ст.2) м.Брюссель, 23 липня 2014 року ( див. текст (984_008-14) )