Судновласник

Судновласником у цьому Кодексі визнається юридична або фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує на інших законних підставах.
КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ ( ст.20) м. Київ, 23 травня 1995 року N 176/95-ВР (176/95-ВР)

Судновласник

- юридична чи фізична особа, що експлуатує судно від свого імені і укладає трудовий договір з моряком.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах (Правила, Розд.1, п.1.1) N 347 (z0108-97) від 19 листопада 1996 року м.Київ

Судновласник

- юридична чи фізична особа, що експлуатує судно від свого імені незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання (Інструкція, п.1.5) 04.11.2004 N 963 (z1483-04)

Судновласник

- власник судна або будь-яка інша юридична чи фізична особа, що на законних підставах прийняла на себе обов'язки та відповідальність за експлуатацію судна.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами (Положення, п.1.4) 29.05.2006 N 516 (z0959-06)

Судновласник

- юридична чи фізична особа, що експлуатує судно від свого імені, незалежно від того є вона власником цього судна чи використовує його на іншій законній підставі.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції щодо процедур приймання та скидання водяного баласту на акваторії річкових внутрішніх водних шляхів України (Інструкція, п.1.6) 13.06.2007 N 491 (z0740-07)

Судновласник

- фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил надання послуг у морських портах України (Правила, п.2.1) 05.06.2013 № 348 (z1401-13)
Термін "судновласник" означає власника судна або іншу організацію чи особу, таку як оператор, агент або фрахтувальник судна без екіпажу, який узяв на себе відповідальність за експлуатацію судна від власника судна і який, узявши на себе таку відповідальність, погодився взяти на себе усі функції і обов'язки, покладені на судновласників згідно з цією Угодою, незалежно від того, чи будь-які інші організації або особи виконують певні функції чи обов'язки від імені судновласника.
ДИРЕКТИВА РАДИ 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 року стосовно Угоди про організацію робочого часу моряків, укладеної між Асоціацією судновласників Європейського Співтовариства (ECSA) і Федерацією транспортних профспілок у Європейському Союзі (FST) (додаток, ЄВРОПЕЙСЬКА УГОДА про організацію робочого часу моряків, положення 2) 21.06.1999 ( див. текст (984_004-99) )