Сума очікуваного відшкодування

 
 
Сума очікуваного відшкодування необоротного активу - найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (п.4) N 92 (z0288-00) від 27.04.2000 м.Київ ( В редакції Наказу Міністерства фінансів N 989 (z0962-02) від 25.11.2002 )
 
 
Сума очікуваного відшкодування - це більша з двох оцінок: справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж активу або вартості його використання.
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 16 (МСБО 16). Основні засоби (розд. Визначення) 01.01.2012 (див. текст) (929_014)
 
Сума очікуваного відшкодування - більша з двох оцінок активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти): справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості при використанні.
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 36 (МСБО 36). Зменшення корисності активів (п.6) 01.01.2012 (див. текст) (929_047)