Сума очікуваного відшкодування (recoverable amount)

Більша з двох оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості використання.
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 5 (МСФЗ 5). Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність (Додаток А, ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ) 01.01.2012 (див. текст) (929_023)
Більша з двох оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості використання.
Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність (Додаток A) 01.01.2016 (див. текст) (msf5-16)