Сумарна заборгованість

Сумарна заборгованість

– сума всіх кредитів за операціями з рефінансування, наданих банку відповідно до цього Положення та неповернутих на момент здійснення розрахунку вартості пулу, уключаючи проценти за користування кредитом овернайт, за весь строк користування короткостроковими кредитами рефінансування (без урахування вже сплачених процентів), а також розрахованих за поточною процентною ставкою процентів, що підлягають сплаті в кінці поточного календарного місяця та в наступні три календарних місяці користування довгостроковими кредитами рефінансування, але не більше ніж за фактичний період часу, що залишився до їх повернення.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи (Положення, п.2) 17.09.2015 № 615 (v0615500-15)