Суміжний ринок

 
 
Суміжний ринок - товарний ринок, що не перебуває у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація вироблених товарів або використання товарів інших суб'єктів господарювання неможливе без безпосереднього використання товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про природні монополії (ст.1) N 1682-III 20 квітня 2000 року м.Київ (див. текст) (1682-14)